press contact

talking pure chemistry in public

a clear communication starts with a proper introduction

press media kit

We have prepared a set of materials that can be used for press purposes. Along with a good selection of pictures of our facilities, we also provide a boilerplate with an introduction of our company.

news alert

Subscribe to our news messages.

11.07.2022 Oostende | Deze morgen is bij Proviron Functional Chemicals (site Oostende) de ‘procedure bij lekkage’ opgestart. Het is een op voorhand uitgeschreven stappenplan, waarbij alle nodige maatregelen worden genomen om bedrijfsprocessen snel en veilig stil te leggen. En dit zonder op voorhand de omvang van de lekkage te kennen. Bij deze procedure wordt automatisch ook de brandweer van de zone 1 (Oostende) gealarmeerd. Tegelijkertijd rukt de eigen bedrijfsbrandweer uit als eerste interventie ploeg en maakt een inschatting van de ernst.
We konden al snel vaststellen dat het om een ‘beginnend’ lek ging in een toevoerbuis met corosief producten. Daarop werd de aanvoer afgesloten en een perimeter rond het lek veilig gesteld. Hierdoor konden we het risico beperken tot een absoluut minimum. Er was dus nooit enig gevaar voor omwonende of personeelsleden.
In samenspraak met de brandweer is het volledige draaiboek doorlopen en afgesloten. Ondertussen kunnen we maatregelen kunnen treffen om op een veilige manier de herstellingen op te starten.

09.09.2022 Oostende | Vrijdagavond omstreeks 21u15 was er op de site Plassendale Chemie melding van een lek in één van de opslagtanks. De ‘procedure bij lekkage’ van het noodplan werd meteen opgestart . In samenspraak met de brandweer is de inhoud van de tank overgepompt in 5 tankwagens. De operatie heeft in totaal 12 uur in beslag genomen. Tijdens deze periode is er op geen enkel moment gevaar geweest voor de omwonenden of het milieu. De opslagtank blijft nog buiten gebruik tot na inspectie, reparatie en her-certificering. Dank aan de lokale brandweer voor de assistentie.

a selection of articles from the media

need more information

Yves Vande Velde Proviron Marketing

Yves Vande Velde

Digital Marketing
marketing@proviron.com

Our website makes use of cookies and similar techniques to ensure you get the best experience.
Via our cookie policy we like to inform you. Please click OK to continue.