jaarverslag

2022 - opnieuw getimmerd aan de groene weg van Proviron

De eerste helft van 2022 was redelijk goed, de tweede helft was moeilijker. Onze omzet steeg, voornamelijk doordat we de prijsstijgingen van de grondstoffen en de energie konden doorrekenen aan onze klanten. Maar de personeelskosten, die in België spectaculair omhooggingen, konden we niet doorrekenen.

“Heel wat lange termijn groene projecten bij onze klanten gaan gelukkig gewoon door, ondanks besparingen op korte termijn.”

Prijsstijgingen deels doorgerekend

Onze internationale context speelt een grote rol in het slechts deels kunnen doorrekenen van prijsstijgingen. De meeste kosten stegen in alle landen, maar die stijging van
personeelskosten is uniek voor België. Daar is in veel landen dus weinig begrip voor. De personeelskosten stijgen in België op 2,5 jaar tijd maar liefst 20%. Dat is zeer veel en heeft een grote impact.

Veiligheid

Binnen Proviron werkten we in 2022 veel rond veiligheid. Meer specifiek sporen we onze werknemers aan om hun persoonlijke beschermingsmiddelen goed te gebruiken. Ook in 2023 zullen we daar nog meer op inzetten, met onder meer een interne campagne om het bewustzijn verder te vergroten.

Internationale context

Vanaf de tweede helft van het jaar stak ook de internationale concurrentie meer de kop op. De chaos in het internationaal transport en de hoge prijzen raakten stilaan opgelost. Doordat de EU-grens met Rusland gesloten werd, gaan de Russische grondstoffen nu naar China, India, Turkije… En dan komen ze via een omwegje, al dan niet bewerkt, maar wel met een korting weer terug naar Europa. Dat maakte de tweede helft van het jaar veel moeilijker. En als laatste willen we ook een pluim geven aan onze Chinese collega’s. Ondanks de zeer uitdagende covid-tijden daar, heeft de Chinese afdeling goed standgehouden. Respect daarvoor

Groene Projecten

Doordat 2021 zo’n goed jaar was, werden er heel wat projecten opgestart bij onze klanten. We vreesden een beetje dat dat ging stilvallen door de slechtere economische
situatie, maar dat was niet het geval. The European Green Deal heeft daar zeker veel mee te maken. Bedrijven besparen op korte termijn, dat zeker, maar de doelstelling
om in 2050 impactneutraal te worden, blijft.De langetermijninvesteringen in het kader daarvan vallen dus zeker niet stil.Ook wij werken verder naar 2050 toe. We zijn nu bijvoorbeeld aan het onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen en de zonnespiegels uit te breiden.

Leo Michiels
Chairman of the Board

Our website makes use of cookies and similar techniques to ensure you get the best experience.
Via our cookie policy we like to inform you. Please click OK to continue.