jaarverslag 2023

intens geïnvesteerd om nieuwe markten te bedienen

Voor Proviron was 2023 een jaar van groei en investeringen, met innovatie, duurzaamheid en uitbreiding van de activiteiten als drijfveer. Met een focus op diverse marktsegmenten en de uitbouw van nieuwe productielijnen, hebben we een solide basis gelegd voor verdere groei in de komende jaren.

“We hebben op een strategisch moment kunnen investeren en daar plukken we nu al de vruchten van.”

proviron annual report 2023 at the glance

Grootste investeringsjaar ooit

We hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in twee grote installaties, die essentieel zijn om nieuwe markten te kunnen beleveren. Allereerst werd, in samenwerking met onze klant, een nieuwe productieunit in Oostende opgestart die grondstoffen voor groene banden maakt. Deze stap betekende niet alleen een mijlpaal in de samenwerking, maar ook in onze strategie om producten en processen te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame wereld. De tweede installatie is een zoutenfabriek met een geautomatiseerd afvul- en stapelsysteem in Hemiksem voor onze Animal Health tak. De nieuwe lijn stelt ons in staat om te beantwoorden aan de groeiende vraag van klanten naar organische zuren in vaste vorm. Aangezien het overgrote deel van ons gamma juist uit vloeistoffen bestaat, is het in dat opzicht een bijzondere installatie voor ons.

Naast deze grote investeringen werden er vorig jaar ook tal van andere projecten en initiatieven uitgevoerd. Zo investeerden we in de vernieuwing van de kantoren in Hemiksem en de elektrificatie van het wagenpark met bijhorende laadpalen. Bovendien was het ook wat dagelijkse operationele investeringen betreft een uitzonderlijk jaar, zowel in Hemiksem als in Oostende.

Met verenigde kracht

Het Proviron team gaf in 2023 opnieuw het beste van zichzelf. Enerzijds werd goed geprospecteerd en verkocht. Voor onze deicers werd bijvoorbeeld een uitgebreide campagne gedaan in Oost-Europa, wat resulteerde in een absoluut recordjaar voor Provifrost. Anderzijds mogen we niet vergeten dat die groeiende volumes ook
geproduceerd en geleverd werden, ondanks de uitdagingen wat grondstoffenmarkt en logistiek betreft. Het maakt ons trots om te zien hoe de kernwaarden van Proviron, zoals onberispelijke levering en klantenservice, door onze productieploeg en logistieke afdeling opnieuw werden uitgedragen. De vastberadenheid van het team weerspiegelt Proviron’s toewijding aan kwaliteit en betrouwbaarheid. We zijn het personeel dan ook ontzettend dankbaar voor deze prestatie.

Een mooi resultaat

Alles bij elkaar hebben we het afgelopen jaar betere resultaten behaald dan het voorgaande jaar, ondanks de uitdagingen waarmee de chemische sector in Europa werd geconfronteerd. We begrijpen het belang van investeren tijdens economisch minder gunstige tijden, en dankzij de opbrengsten uit de verkoop van grond in
2022 konden we dit ook daadwerkelijk realiseren. In 2023 investeerden we zelf meer dan we verdiend hebben en daar plukken we nu al de vruchten van.

Leo Michiels
Chairman of the Board

Our website makes use of cookies and similar techniques to ensure you get the best experience.
Via our cookie policy we like to inform you. Please click OK to continue.