• Grondstoffen:
  Proviron kan een brede waaier aan grondstoffen aan. Dit is een niet-uitputtende lijst:  vloeibaar natrium, o-xyleen, oleum (SO3), chlorosulfonzuur, waterstofsulfide (H2S), piperazine, prepolymeren, amines (TEA, TMA, …), waterstofperoxide, benzeen, tolueen, xyleen, butylchloride, isocyanaten, ethyleenoxide, polyolen, plantaardige oliën en vetzuren.
 • Productie:
  Onze productiemethodes zijn ook erg divers: centrifugeren, condenseren, ontkleuren, ontwateren, dispergeren, distilleren, drogen, emulgeren, extraheren, filtreren, fractionele kristallisatie en mengen.
 • Toegepaste scheikunde:
  We zijn experts in vele methodes van toegepaste scheikunde zoals:additie, amidering, chlorosulfonatie, condensatie, verestering (continu en batch), transesterificatie, etherificatie, neutralisatie, quaternisatie, substitutie, sulfatatie en sulfonatie.
 • Installaties:
  Proviron beschikt over uiteenlopende reeks van installaties: multipurpose reactoren; email en RVS reactoren; down stream installaties, zoals drogers, flakers, filters, centrifuges, distillatie-uitrusting en scrubbers.
 • Een staaltje van onze mogelijkheden:
  Vacuüm tot 10 mbar en druk tot 6 bar; werktemperaturen tot +250 °C; behandelen van vloeistoffen en vaste stoffen; continu en batch, 5 m³ to 25 m³ reactoren, en nog veel meer …

Geïntrigeerd?
Laat ons helpen bij het tegemoetkomen aan uw specifieke productiebehoeften.

Andere maakloondiensten voor u