Microalgen spelen een essentiële rol in de aquacultuur van mariene vis, garnalen en schelpdieren. Dit is voornamelijk te wijten aan hun perfecte 'fit' met het nutritioneel profiel van vislarven en rotiferen. Microalgen zijn het perfecte voeder voor rotiferen vooraleer zij worden aangeboden aan vislarven.

Bovendien is de biobeschikbaarheid van essentiële nutriënten zoals ω-3 polyonverzadigde vetten vanuit microalgen vele malen hoger dan in conventionele bronnen (zoals visolie).

De Proviron Prime microalgen range omvat twee belangrijke mariene algen species: Nannochloropsis and Isochrysis. Beiden zijn gekend vanwege hun voordelige effecten in de aquacultuur.

Proviron Prime microalgen zijn gevriesdroogde algen die volledig resuspenderen in water. Onze producten staan op gelijke voet met levende algen in de cultivatie van rotiferen en in de zogenaamde 'green water technique'.