Antibioticagebruik in veeteelt: Proviron ontwikkelt duurzame alternatieven

 

Proviron ontwikkelde Provifeed Optigut om vleeskuikens en kalkoenen weerbaarder te maken tegen een vaak voorkomende verstoring van de darmflora, dysbacteriose of bacteriële enteritis. De behandeling van deze aandoening is verantwoordelijk voor twee derde van het antibioticagebruik bij pluimvee in de Europese Unie. Het opvolgen van een Belgische integratie van vleeskuikens bewees dat, na anderhalf jaar gebruik van Provifeed Optigut, het gemiddelde antibioticagebruik sterk vermindert en zelfs halveert in probleemstallen.
Ook bij kalkoenen vermindert het antibioticagebruik drastisch door het inmengen van provifeed Optigut in het voeder. Hier daalt het gemiddelde aantal dagen antibioticagebruik bij darmproblemen zelfs tot 60%.

Ook voor varkens werkte Proviron ondertussen een oplossing uit, Provifeed Porcestin. Het helpt de varkenshouderij om het antibioticagebruik verder te reduceren. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. Proviron is voor de verdere ontwikkeling op zoek naar varkenshouders die graag willen meewerken om het gunstig effect van Porcestin in de varkensteelt verder aan te tonen.

Meer info
Tina Rogge, development manager Provifeed
tina [dot] rogge [at] proviron [dot] com – 0478 290 188