Jaarverslag

Afscheid van Proviron Basic Chemicals

U kunt het volledige rapport downloaden via deze link:
Proviron Jaarverslag 2016 (pdf)

Woord van de voorzitter

Het belangrijkste nieuwsfeit van 2016 was de verkoop van Proviron Basic Chemicals op 30 november. Economisch en cijfermatig was het een prima jaar. Op een heel ander vlak herinneren we 2016 ook als het jaar dat Provifit van start ging en de Familiedag met veel succes is hernomen.

Op 30 november is Proviron Basic Chemicals (PBC) overgegaan in de handen van de Duitse Livia Group. Daarmee is er een eind gekomen aan de lange zoektocht naar een overnemer. Dat de activiteiten bij PBC niet langer in het plaatje pasten van wat Proviron wil zijn en doen, was al lang duidelijk. Dat er nu klaarheid is, betekent voor alle betrokkenen het einde van de onzekerheid. Een veertigtal mensen verlieten de Proviron-familie, en ik wil hen hierbij hartelijk bedanken voor vijftien jaar inzet.

Business Units (BU)
Hoe hebben de diverse BU’s gepresteerd? Provifrost® blijft het uitstekend doen, ondanks de zoveelste ‘warme’ winter. Dat heeft alles te maken met de verdergezette geografische uitbreiding. Ook Proviplast® ging het voor de wind met een sterke verhoging van de verkoop van Proviplast® 024, een nylonweekmaker. Dat succes is voor een groot deel op het conto te schrijven van de afzet in China, waar Proviron erin slaagde een lokale concurrent te kloppen met product gemaakt in Oostende. Provichem® had een iets minder jaar en Commodities verminderde drastisch door het stilleggen van de biodieselinstallatie en de verkoop van PBC. De omzet van Provifeed® steeg verder, maar minder dan verwacht. Aquaculture had met tegenslagen te kampen, al waren die eerder technisch van aard. Proviplast®iX ging erop vooruit en evolueert van productontwikkeling naar marktontwikkeling. Tolling ten slotte, blijft het verder uitstekend doen.

Cijfers
Met een EBITDA van 9,4 miljoen euro doen we het een stuk beter dan vorig jaar (7,1 miljoen euro), en dat met een omzet van 67 miljoen euro, wat drie keer minder is dan in 2013. Bovendien investeerden we meer dan drie miljoen euro in ontwikkelingen. Die positieve cijfers zijn het resultaat van een oplevende economie, gesterkt door een goed werkende strategie en natuurlijk het prima werk van alle betrokkenen.

Mensen
Opnieuw kunnen we terugblikken op een goed veiligheidsjaar. Op het vlak van gezondheid heeft Proviron een steen in de rivier verlegd met de lancering van Provifit, een programma dat de medewerkers aanzet om meer te bewegen. Vooral hoopvol in dat verband zijn de vele initiatieven die door de collega’s zelf werden aangedragen. De herlancering van de Familiedag, die de personeelsfeesten vervangt, was een schot in de roos en wordt in 2017 zeker herhaald.

Leo Michiels
voorzitter