Jaarverslag

Investeringsjaar 2017

U kunt het volledige rapport downloaden via deze link:
Proviron Jaarverslag 2017 (pdf)

2017 was opnieuw een gezond jaar voor Proviron. Het operationeel resultaat was nog iets beter dan in het goede jaar 2016 en bovendien investeerden we op alle vlakken. Van fundamenten zoals persluchtvoorziening, via installaties en kantoren tot het aandeelhouderschap van de groep toe: Proviron blinkt van vertrouwen in de toekomst. In de ontwikkelingsprojecten werden stappen gezet en duidelijke keuzes gemaakt.

In 2017 realiseerden we een mooie omzetgroei van 9%. Naarmate het jaar vorderde stegen de grondstofprijzen en wisselkoersen zodat de marge nagenoeg gelijk bleef. In de veevoeder-wereld veranderden we de naam van onze Business Unit naar Animal Health. Onze ontwikkelingen van deze producten lonen: Optigut en Porcestin maken duidelijk het verschil. De omzet van deze concepten verdubbelde in een jaar tijd.

Stevig familiebedrijf
Enkele investeerders en vroegere managers droegen hun aandelen over aan de familiale aandeelhouder. Proviron is nu terug voor 97% een familiebedrijf, waardoor ook de samenstelling van de Raad van Bestuur
veranderde. We zochten en verwelkomden twee straffe onafhankelijke bestuurders met een reputatie en ervaring die een meerwaarde bieden aan het bedrijf. Zij zullen voortaan mee het beleid bepalen en
strategische beslissingen nemen om te groeien en ons verder internationaal te profileren. In 2017 voltooiden we de afsplitsing van Ostend Basic Chemicals. Proviron Functional Chemicals blijft als grootste werkgever, met
178 medewerkers in Oostende, de site-diensten verzorgen. Samen met onze mensen in Hemiksem, Friendly en Hangzhou staan 230 Proviron medewerkers klaar om u verder te helpen.

Installaties vernieuwd
In Hemiksem breidden we de capaciteit van de remvloeistoffen uit en in Oostende bouwden we een nieuwe productzuivering. Deze grote investering is operationeel sinds eind 2017 en anticipeert de groei en de hoge
kwaliteitseisen van onze klanten. In de VS en in China kregen onze mensen nieuwe kantoren. We investeerden ook in de fundamenten van onze grootste site: we vervingen het oude persluchtsysteem door twee nieuwe
redundante compressoren en de wateraansluiting is volledig vernieuwd. Aan het ProviplastiX-project kwam een einde in 2017, omdat we van dit project op lange termijn geen rendement verwachtten.
Het micro-algen project daarentegen draait volop. We zetten de buitenoperatie stop omdat we meer bedrijfszekerheid creëren met onze productie onder LED-lampen.

Grotere opmerkzaamheid
De veiligheidscijfers lagen in de lijn van de voorbije jaren, maar zijn toch niet goed genoeg naar onze wens. Dit komt vooral door kleine incidenten en spills die met een grotere opmerkzaamheid konden voorkomen worden. We zetten hard in om dit soort incidenten meer te voorkomen.
Kortom, 2017 was operationeel een goed jaar met veel investeringen, maar de incidentencijfers moeten beter. De traditionele of legacy producten, de Animal Health en micro-algen ontwikkelingen lopen prima, we kijken
met een nieuwe blik en een grotere opmerkzaamheid naar de toekomst.

Leo Michiels
voorzitter